Informace o zpracování osobních dat

Autor: Marťus <Martus(at)Statek.org>, Téma: O nás, Vydáno dne: 09. 05. 2018

Podrobné informace k uděleným souhlasům:

Zaškrtnutním uvedeného políčka uděluji výslovný souhlas spolku Statek, z. s., IČ: 22685227, se sídlem Lesnovek 1, 463 48, Hlavice, zapsaném ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, spis. zn. L 6309 (dále jen "spolek Statek"), aby v souladu s platnými předpisy zpracovával osobní údaje uvedené v mé přihlášce.


Důvod, způsob a doba uchování dle zaškrnutých souhlasů:

Vaše osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a uchovávají pro účely identifikace účastníků na akci pořádané spolkem Statek. V souvislosti s uvedenou akcí budou vaše osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 15 měsíců ode dne jejich poskytnutí nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

(*) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, tj. pro identifikaci účastníka akce na startu, k zaslání informací potřebných pro absolvování akce a k zajištění bezpečnosti po dobu akce. Bez uvedení těchto údajů se není možné přihlásit na akci.

 

Vaše osobní údaje (tj. vaše fotografie daná do souvislosti se jménem či příjmením v případě výhry) se shromažďují, zpracovávají a uchovávají pro účely propagace činnosti našeho Spolku a zveřejňují se v této souvislosti na internetových stránkách. 

 

Vaše osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a uchovávají pro účely zasílání pozvánek a dalších informací souvisejících s akcemi a činností spolku Statek. Platnost tohoto souhlasu je do doby jeho odvolání, nejdéle však 10 let ode dne poskytnutí vašich osobních údajů. 

 

Obecné informace:

Máte právo svůj souhlas související s ochranou vašich osobních údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu statek@statek.org .

Dále máte právo být informován o zpracování svých osobních údajů, máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, můžete podat námitku či stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí souhlasů je dobrovolné (*).

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je spolek Statek.